Монтаж на налични врати - до 10 дни!

Политика за поверителност

Политика за поверителност
„СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД

Вашата сигурност е приоритет за нас!

Опазването на личните данни се превърна в основно предизвикателство и нашето
желание е Вие да сте доволни от общуването с нас, „СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД, ЕИК:
207053025, както и да знаете, че ценим високо Вашите лични данни и полагаме всички
усилия за тяхното опазване.
Тук ще се запознаете с начините, по които обработваме личните Ви данни и как да се
свържете с нас, в случай, че Ви е необходима допълнителна информация.
Актуализации на Политиката за поверителност на данните
Успоредно с нашето развитие е възможна промяна на настоящата Политика за
поверителност. Препоръчваме Ви при интерес към предлаганите от нас продукти, да
разгледате съдържанието на настоящата, за да сте запознати с последните
актуализации, въведени от „СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД, с цел съхраняване на личните
Ви данни, което е приоритет за нас.

Какви данни събираме?

Личните данни, които ни предоставяте при създаването на индивидуален профил,
извършването на покупки, ползването на уебсайта ни, свързването с нас, даването на
отзиви, изпращането на електронна поща, обаждането по телефона, споделянето на
съдържание на сайта на „СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД или публичното споделяне на
информация за продуктите на „СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД
Данни, събирани от други законни източници като: партньорите на „СОТИРОВ
ДООРС“ ЕООД при организирането на промоции; различни публични източници;
данни, получени при Вашето взаимодействие с реклами на „СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД,
както и личните Ви данни, които са част от профила Ви в дадената социална мрежа, и
които Вие сте ни предоставили доброволно.

Защо обработваме личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни, за да можем да общуваме с Вас, да изпълняваме
Вашите поръчки, направени в онлайн магазина ни, да отговаряме на Вашите въпроси и
да Ви предоставяме информация за „СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД и предлаганите от нас
продукти. Обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задълженията си съгласно
закона, за да можем да продаваме или прехвърляме дадена част от нашия бизнес, да

управляваме нашите системи и финанси по-ефективно, както и да провеждаме
разследвания и да упражняваме дадените ни законни права. Ние свързваме Вашите
лични данни, получени от различни източници, за да можем по-добре да опознаем
Вашите нужди и да подобряваме и персонализираме нашите услуги и комуникация към
Вас.

Какви са Вашите права относно личните Ви данни?

При всяко предоставяне на лични данни ние ще Ви обясним причината, поради която
те са ни необходими и начина, по който ще ги ползваме. Вашите лични данни ще бъдат
обработвани единствено за целите, посочени в нашата Политика за поверителност или
за други цели, за които ще Ви уведомим преди началото на обработката. В случай, че
решите да не ни предоставите лични си данни, ние може да ограничим услугите, които
сме в състояние да Ви предложим. Например, ако откажете да предоставите адреса си,
няма да можем да доставим поръчаните от Вас продукти.

Ако решите да споделите лични си данни с нас, Вие ще получите правото: (i) на достъп
до информацията (т.е., да проверите данните, които имаме за Вас и да получите копие
от тях), (ii) да поискате въвеждането на промени в тях, или (iii) да поискате те да бъдат
унищожени /изтрити/. Това може да стане, като се свържете се с нас на тел. 0879 300
660 или на email: info@sotirovdoors.com

Можете да подадете жалба в случай:
– Че изпитвате притеснения относно наша намеса в поверителността или смятате, че е
налице злоупотребата с личните Ви данни, като се свържете с нас на тел. 0879 300 660
или на email: info@sotirovdoors.com. Искрено се надяваме, че ще сме в състояние да
отговорим на зададените от Вас въпроси относно начина, по който обработваме
личните Ви данни. При наличие на проблеми, които не могат да бъдат решени, Вие
имате правото да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или
компетентните съдебни органи, занимаващи се с опазването на личните данни.

Как гарантираме сигурността на личните Ви данни?

За опазването на личните Ви данни и гарантирането на тяхната сигурност ние
използваме набор от специализирани мерки, включително ограничаване на достъпа до
тях и при спазването на изискванията на приложимите стандарти за обработване и
защита на личните данни.
Предприемаме всички законосъобразни мерки, за да гарантираме, че Вашите лични
данни ще бъдат обработвани в продължение на възможния минимален времеви период,
а обработката им ще е необходима във връзка с: (i) целите, посочени в настоящата
Политика за поверителност; (ii) всички и всякакви допълнителни цели, за които сте
били уведомени по време на или преди събирането на съответните лични данни или
началото на тяхната обработка, както и (iii) съгласно изискванията и разпоредбите на
приложимото законодателство, както и в рамките на приложимия срок. Казано
накратко, след като личните Ви данни станат ненужни, ние ще ги изтрием по сигурен
начин.

Как може да се свържете с нас?
„СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД действа като администратор на личните Ви данни, които се
обработват съгласно настоящата Политика за поверителност. Ако имате въпроси или
коментари относно съдържанието на настоящата Политика или възприетите практики
за обработка на лични данни в „СОТИРОВ ДООРС“ ЕООД, можете да се свържете се с
нас на тел. 0879 300 660 или на email: info@sotirovdoors.com