Монтаж на налични врати - до 10 дни!

Доставка

Доставка
Всички предлагани артикули от ТЪРГОВЕЦА, включват безплатна доставка.
При доставка с куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предаде стоката на куриера
непокътната, като след предаването и ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за
повреждане или загуба на стоката. След предаването на стоката на КЛИЕНТА,
куриерът се освобождава от риска, който се прехвърля изцяло на получателя.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при възникнало закъснение от страна на
куриера.
След като бъдат доставени стоките, следва да бъдат внимателно проверени.
Евентуални повреди следва да бъдат незабавно докладвани на ТЪРГОВЕЦА.
В случай на некоректни данни, предоставени от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦЪТ, не е
обвързан и задължен да изпълни поръчката.
Ако доставената стока не съответства на поръчаната от КЛИЕНТА, при
направен преглед, КЛИЕНТЪТ запазва правото си в срок до 24 часа да пожелае
същата да бъде заменена.
Получател може да бъде както КЛИЕНТЪТ, така и трето лице, упълномощено от
него да получи стоката и придружаващите документи. При неоснователен отказ
за получаване на поръчаната стока, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати
разходите за доставка и връщането към ТЪРГОВЕЦА.
В случай, че куриерът не може да установи връзка и не може да открие
КЛИЕНТЪТ на посочените от него адрес и телефонен номер, ТЪРГОВЕЦЪТ се
освобождава от задължението си, да достави заявената стока.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ носи гаранционна отговорност за продадени стоки, само при
извършен монтаж.
Гаранционният срок на всички предлагани стоки е в размер на 12 месеца, с
възможност да удължаване до 30 месеца.